Każde szkolenie konstruowane jest w oparciu o zbadane potrzeby
szkoleniowe firmy/organizacji  zamawiającej projekt.


•    Trening kompetencji menedżerskich
•    Coaching indywidualny dla kadry menedżerskiej i specjalistów
•    Budowanie zespołu, rola pracy zespołowej, efektywna komunikacja w zespole
•    Trening komunikacji interpersonalnej, komunikacja asertywna i inteligencja emocjonalna
•    Automotywacja i rozwój osobisty
•    Obsługa klienta, procedury sprzedażowe
•    Telemarketing
•    Zarządzanie czasem
•    PR wewnętrzne i zewnętrzne; komunikacja wewnętrzna
•    Autoprezentacja, Sztuka Prezentacji ( m.in. : Power Point – przygotowanie uczestników             do prezentacji publicznych)
•    Kreatywne rozwiązywanie problemów, trening twórczego myślenia
•    Zarządzanie zmianą
•    Szkolenia integracyjne