Marzanna Kowalska – trener zarządzania, doradca wspierania biznesu,
                                    
coach, wykładowca.
Prywatne motto:  
                           „Bez entuzjazmu nie osiągnięto niczego wielkiego”
Kwalifikacje zawodowe:

Jestem magistrem Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK z Krakowa, certyfikowanym coachem ICC. Posiadam Międzynarodowy Ceryfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju oparty na standardach brytyjskich NVQ. Ukończyłam Szkołę Trenerów Zarządzania, Podyplomowe Studium Zarządzania Personelem, cykl Profesjonalny Menedżer Szkoleń, a także wiele innych szkoleń rozwijających kompetencje trenera/konsultanta. Posiadam 13-letnie doświadczenie zawodowe, w zarządzaniu oraz projektach szkoleniowo-doradczych i rekrutacyjnych. Ponad 3-letnie doświadczenie  w kierowaniu Biurem Promocji i Reklamy rozgłośni radiowej (5 lat na antenie). Od 10 lat jestem wykładowcą-trenerem na Uniwersytecie Łódzkim na podyplomowych studiach: Studium Socjologii Stosowanej w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi i „Public Relations”.

Radości zawodowe, m.in.:

 
•  Wysokie oceny z ewaluacji szkoleń i bardzo ciepłe opinie od uczestników.
 •  Uznanie przez słuchaczy podyplomowych studiów UŁ za najlepszego wykładowcę w kategorii
    merytorycznego przygotowania i prowadzenia zajęć oraz jako wykładowca   trener
    stwarzający najlepszą atmosferę na zajęciach.
 •  List referencyjny z projektu Empatia, list referencyjny z projektu szkoleniowego Phare dla
     bezrobotnych i inne listy do wglądu