•    Organizacja imprez firmowych np. jubileusze
•    Spotkania integracyjne dla pracowników np. nagranie profesjonalnej audycji
      radiowej o firmie, słuchowiska, bajki firmowej

•    „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”  szkolenie prowadzone przez profesjonalna wizażystkę 
      i praktyka w zakresie kosmetyki