W ramach realizowania projektów doradczych firma zajmuje się 
następującymi działaniami:


•    Badanie opinii pracowników
•    Komunikacja wewnętrzna
•    Projekty rekrutacyjne
•    Projekty doradcze z zakresu organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi
•    Koordynacja projektów z zakresu HR